Volg VAB op:
Home | Webwinkel | Online aansluiten | Werken bij VAB | Contact | Mijn VAB | NLFRENDE
VAB-Rijschool

De voetgangers

Elke persoon die zich te voet verplaatst wordt beschouwd als een voetganger, enkel personen die een motorfiets aan de hand leiden worden beschouwd als bestuurders.

Andersvaliden die zich verplaatsen met een voertuig dat zij zelf besturen, of dat voorzien is van een motor die niet sneller dan stapvoets rijdt, worden beschouwd als voetganger. 

Aan het lijstje kunnen we ook gebruikers van een kruiwagen, een kinderwagen of voertuigen zonder motor, die niet breder zijn dan de ruimte voorzien voor een voetganger, toevoegen.

Personen die een fiets of een bromfiets aan de hand leiden, worden ook gelijkgesteld met voetgangers. Let wel: zie uitzondering hierboven betreffende motorfietsen.

De plaats van voetgangers op de openbare weg

De voetgangers moeten de trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen volgen en, als deze niet aanwezig zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.

Een voetganger

De personen die een fiets, een voortbewegingstoestel of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden of die voorwerpen vervoeren die veel plaats innemen, moeten de rijbaan volgen als zij de andere voetgangers hinderen.

Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen.

  • Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.
  • Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan.

De personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, moeten evenwel rechts in de door hen gevolgde richting gaan. Dit reglement houdt rekening met de reflectoren van de niet bereden (brom)fietsen die in het duister oplichten wanneer andere bestuurders naderen. Er zou verwarring kunnen ontstaan over het juiste verloop van een bochtige weg.
 

Oversteekplaatsen voor voetgangers

Oversteekplaats voor voetgangers 

De voetgangers moeten van de oversteekplaatsen gebruik maken als er zich een oversteekplaats bevindt op minder dan 30 meter van de plaats waar ze willen oversteken.

Een voetganger die de straat wil oversteken aan een oversteekplaats voor voetgangers, heeft voorrang ten opzichte van bestuurders, maar moet voorzichtig zijn.

Oversteekplaats

Verkeerslichten voor voetgangers

Voetgangerslichten zijn tweekleurig. Het rode licht stelt de verlichte silhouet van een onbeweeglijke voetganger voor, terwijl het groene licht de verlichte silhouet van een voetganger in beweging voorstelt.

Verkeerslichten voor voetgangers

De verkeerslichten voor voetgangers mogen ook aan de linkerkant van een voetpad geplaatst worden zonder hun betekenis te verliezen.

De lichten van deze tekens hebben de volgende betekenis:

  • Rood licht betekent dat het verboden is zich op de rijbaan te begeven.
  • Groen licht betekent dat het toegelaten is zich op de rijbaan te begeven. Als aanwijzing kan het einde van deze toelating door het knipperen van het groene licht worden aangekondigd.

 Rood voetgangerslichtGroen voetgangerslicht

Nog enkele gedragsregels  

De voetgangers moeten spoorvoertuigen steeds voorrang geven, tenzij het oversteken hen is toegestaan door verkeerslichten.

Parkeren is verboden op plaatsen waar je voetgangers of fietsers of bromfietsers hindert of hen verplicht de rijbaan te gebruiken.

Bij het parkeren op bermen, moet langs de kant die het verst van de rijbaan verwijderd is een vrije ruimte van 1,5 meter gelaten worden, als voetgangers of fietsers van deze berm moeten gebruik maken.

Belangrijke verkeersborden

Oversteekplaats voor voetgangersOversteekplaats voor voetgangers Oversteekplaats voor voetgangers

Verboden toegang voor voetgangers

Verboden toegang voor voetgangers

Veel kinderen

Plaats waar (vooral) veel kinderen komen
Fietspad links, voetgangers rechtsVoetgangers links, fietspad rechts

D9a: Verplicht fietspad links, voetgangers rechts

D9b: Verplicht fietspad rechts, voetgangers lilnks

Gebodsbord voor voetgangers

Dit nieuwe gebodsbord verplicht voetgangers en fietsers het deel van de openbare weg te gebruiken dat voor hen is voorbehouden. (Bijvoorbeeld bij werken die het trottoir in beslag nemen.)

De fietsers mogen de voetgangers die er zich bevinden niet in gevaar brengen

Voorbehouden weg

Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters

Opgelet voor fietsers en voetgangers

Dit bord wijst bestuurders die van richting veranderen op fietsers , bestuurders van tweewielige bromfietsen en voetgangers die dezelfde openbare weg volgen
 

Verplichte weg voor voetgangers

Verplichte weg voor voetgangers


 Woonerf

Begin woonerfEinde woonerf

In een woonerf mogen voetgangers de hele breedte van de openbare weg gebruiken, met inbegrip van de rijbaan. Kinderen mogen op de openbare weg spelen.

Voertuigen moeten parkeren op speciaal daarvoor voorziene plaatsen.

Speelstraat

 

Verkeersbord C3

 Speelstraat

Om een speelstraat aan te duiden, worden er tijdelijk en tijdens bepaalde uren hekken geplaatst met het bord C3 en het onderbord 'speelstraat'.

Een speelstraat is toegankelijk voor:

  • Bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of waarvan de garage in die straat gelegen is.
  • Prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
  • Voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen.
  • Gebruikers van rolschaatsen en steps.
  • Fietsers.

De wetgeving voorziet nergens het parkeerverbod in speelstraten, dus is het toegelaten, op voorwaarde dat de bestuurders van die motorvoertuigen in die straat wonen of er hun garage hebben.

De bestuurders die in de speelstraten rijden moeten dit stapvoets doen en mogen de voetgangers niet hinderen en in gevaar brengen.
 

Groepen voetgangers

Als ze de rijbaan volgen, moeten stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, rechts gaan.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag (of overdag als de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 200m), moet een groep voetgangers die de rijbaan volgt, vooraan een wit licht meedragen en achteraan een rood licht.

 

terug naar overzicht volgende pagina