Volg VAB op:
Home | Webwinkel | Online aansluiten | Werken bij VAB | Contact | Mijn VAB | NLFRENDE
VAB-Rijschool

Algemene info rijbewijs C

1. Algemene info rijbewijs C

2. Vakbekwaamheid

Algemene info

Als je je rijbewijs wilt halen om een vrachtwagen te besturen of om de combinatie vrachtwagen-aanhangwagen/trekker-oplegger te mogen maken, dan moet je over een specifiek rijbewijs beschikken. 

Een rijbewijs categorie C is vereist voor alle bestuurders van andere voertuigen dan de categorie D met een M.T.M. van meer dan 3.500kg. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een M.T.M. tot 750kg te trekken. 

Een rijbewijs categorie C+E is vereist voor alle bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. groter is dan 750kg. 

Een rijbewijs subcategorie C1 is vereist voor alle bestuurders van andere voertuigen dan de categorie D met een M.T.M. van meer dan 3.500kg en met een maximum van 7.500kg. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een M.T.M. tot 750kg te trekken. 

Een rijbewijs subcategorie C1+E is vereist voor het besturen van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de subcategorie C1 en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. groter is dan 750kg en die aan 2 voorwaarden voldoet:

 • De M.T.M. van het samenstel mag niet meer bedragen dan 12.000kg.
 • De M.T.M. van de aanhangwagen mag de ledige massa van het trekkend voertuig niet overschrijden. 

Indien niet aan deze 2 voorwaarden is voldaan, is een rijbewijs categorie C+E vereist.

De minimumleeftijd voor het behalen van je rijbewijs C1 is 18 jaar. Voor een rijbewijs C is dit 21 jaar.


Hoe haal je je rijbewijs vrachtwagen (met of zonder aanhangwagen)?

Om je rijbewijs categorie C1, C, C1E of CE te halen moet je slagen voor een theorie-examen en voor een praktijkexamen.

Het theorie-examen 
Wil je je voorbereiden op het theorie-examen, dan kan dit door gebruik te maken van onze gratis theoriemodule en/of via een handboek of cd-rom. Deze zijn te koop in onze kantoren en via de webwinkel.

Wil je weten waar onze theoriecursussen doorgaan? Alle info kan je terugvinden via de "Waar vind je ons?" pagina's.

Het examen zelf omvat 50 vragen. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet je minimum 41 vragen juist beantwoorden.

Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig.


Voor het praktijkexamen heb je de keuze
:  

 1. Je kiest voor een opleiding via de rijschool. In dit geval dien je minimum 8u praktijk te volgen. Je kan dan ook met de rijschool naar het praktijkexamen. Indien je zelf niet over het juiste voertuig (met lading) beschikt, moet je deze formule volgen.
 2. Je kiest voor een voorlopig rijbewijs model 3. In dit geval moet je min. 1 en mag je max. 12 maanden rijden met een ‘L’ op je vrachtwagen. Bovendien moet je steeds vergezeld zijn van een begeleider en is het vereist dat je reeds ook over een rijbewijs B beschikt. Praktisch gezien is deze methode bijna niet haalbaar.

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid = basiskwalificatie + nascholing
Vakbekwaamheid heeft de bedoeling om de bekwaamheid van de chauffeurs naar een hoger professioneel niveau op te krikken.
Dit gebeurt niet enkel via een examen om toegang tot het beroep te verkrijgen (basiskwalificatie), maar tevens via permanente opleiding tijdens de uitoefening van het beroep (nascholing).

Examen basiskwalificatie
Een nieuwe kandidaat-chauffeur zal moeten slagen voor een examen basiskwalificatie, naast de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs.
Bestuurders die reeds in het vak zitten, zijn vrijgesteld van het examen basiskwalificatie.
De examens basiskwalificatie bestaan uit 3 theorie- en 3 praktijkexamens, die kunnen worden gecombineerd met de examens voor het behalen van het rijbewijs.

Nascholing
Niet enkel de nieuwe chauffeurs, maar ook de huidige bestuurders zullen zich permanent moeten bijscholen.
De wetgever voorziet elk jaar een dag nascholing bij een daartoe erkend opleidingscentrum.
Per gevolgde dag nascholing worden er 7 kredietpunten toegekend. Van zodra de bestuurder minstens 35 punten heeft behaald in de voorgaande vijf jaar , kan hij zijn vakbekwaamheid verlengen met vijf jaar (dit werd verlengd tot 7 jaar voor de eerste groep tot 2016)

Voor wie?
De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen, bestemd voor goederen- of personenvervoer.

Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat een gewoon rijbewijs: 

 • voor voertuigen van max. 45km/uur
 • voor voertuigen van strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer en handhaving van de openbare orde 
 • voor testvoertuigen, onderhoud, herstellingen, ...
 • voor voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties
 • voor voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
 • voor voertuigen (of combinaties van voertuigen)  die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Vanaf wanneer?

 • voor buschauffeurs vanaf 10 september 2008 (bestuurders van voertuigen van de categorieën D en D+E of de subcategorieën D1 en D1+E)
 • voor vrachtwagenchauffeurs vanaf 10 september 2009 (bestuurders van voertuigen van de categorieën C en C+E of de subcategorieën C1 en C1+E)

Wie zijn rijbewijs D behaalde vóór 10 september 2008 is vrijgesteld van de examens basiskwalificatie. Hij/zij dient wel 35u nascholing gevolgd te hebben en dit ten laatste op 9 september 2015, om de geldigheid van het rijbewijs van groep D met 5 jaar te verlengen.

Wie zijn rijbewijs C behaalde vóór 10 september 2009 is vrijgesteld van de examens basiskwalificatie. Ten laatste op 9 september 2016 moeten 35 uren nascholing zijn gevolgd om de geldigheid van het rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.

Inhoud examens

1. Gecombineerde examens (gelijktijdig behalen van het rijbewijs en basiskwalificatie)

Theorie-examen:

 • 100 theorievragen
 • Casestudy: 80 minuten
 • Mondelinge proef: 60 minuten

Praktijkexamen:

 • Manoeuvres op afgesloten terrein
 • Praktische test: 30 minuten
 • Rijtest op de openbare weg: 90 minuten

2. Rijbewijsexamens (enkel om het rijbewijs te behalen)

Theorie-examen:

 • 50 theorievragen

Praktijkexamen:

 • Manoeuvres op afgesloten terrein
 • Rijtest op de openbare weg: 45 minuten

 

 

terug naar overzicht