Volg VAB op:
Home | Webwinkel | Online aansluiten | Werken bij VAB | Contact | Mijn VAB | NLFRENDE
VAB-Rijschool

Rijbewijs op school

Als VAB-Rijschool nemen wij natuurlijk deel aan het project "Rijbewijs op school". Wens je dat onze instructeurs op jouw school komen lesgeven? Aarzel dan niet ons te contacteren via ROS@vabijschool.be .

Eindterm 12 omschrijft concreet dat de leerlingen de kennis moeten verwerven die moet volstaan als voorbereiding op het theoretische rijexamen categorie B. Door zijn formulering impliceert eindterm 12 een resultaat. Vakoverschrijdende eindtermen houden in principe alleen een inspanningsverplichting in.

Tot nog toe werden eindtermen 7 tot en met 12 nagenoeg niet gerealiseerd in de praktijk. Nochtans toonde een enquête van de VSV en VAB in het voorjaar van 2007 aan dat er een grote nood bestaat aan meer verkeerseducatie in middelbare scholen. Minister Kathleen Van Brempt kondigde op 23 april 2007 op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid aan dat er inspanningen ter zake moesten gebeuren. Met "Rijbewijs op school" komt de VSV, in samenwerking met rijscholen en rijinstructeurs, GOCA en de deelnemende scholen, tegemoet aan eindtermen 7 t.e.m. 12.

Dankzij "Rijbewijs op school" kunnen elk jaar vele jongeren het theoretische rijbewijs B behalen en tegelijk een vorming krijgen over verantwoorde mobiliteit zoals bepaald in de verschillende eindtermen. Dit is ook sociaal belangrijk. Een rijbewijs is vandaag de dag immers een belangrijke voorwaarde om volledig aan onze hedendaagse samenleving te kunnen deelnemen. Zo is het bezit van een rijbewijs vaak een belangrijke troef om werk te vinden.

De VSV ziet erop toe dat leerlingen uit alle richtingen de beste kansen krijgen om het theoretische rijbewijs te behalen. De nodige aandacht zal geschonken worden aan het deeltijds, beroeps- en technisch onderwijs. Er wordt van de rijinstructeurs verwacht dat ze hun lessen aanpassen aan het studieniveau van de jongeren.

Voordelen van 'Rijbewijs op school'

Dankzij 'Rijbewijs op school' kunnen alle scholen een beroep doen op externe deskundigen die leerlingen van het zesde en/of zevende jaar gedurende acht uur de nodige lessen geven om deze jongeren voor te bereiden op het theoretische examen rijbewijs B. 'Rijbewijs op school' beperkt zich echter niet tot de lessen alleen. Door een samenwerking met GOCA kunnen leerlingen in de deelnemende scholen ook het examen zelf afleggen. De deelnemende scholen kunnen zich dus daadwerkelijk scholen met rijbewijs noemen. Het afnemen van de examens is niet inbegrepen in de acht uren les.

Het aanbod bestaat uit acht lesuren. Scholen zijn vrij om dit basisaanbod uit te breiden. In afspraak met de rijschool/rijinstructeur kunnen bijkomende lesuren georganiseerd worden, die dan uiteraard wel voor rekening van de school zijn. De scholen beslissen zelf of de lessen tijdens of buiten de schooluren (bv. woensdagnamiddag of 's avonds) worden georganiseerd.