Diagnose op maat

Naargelang je behoeften kan je kiezen voor één van onderstaande modules op maat:


1.    Budgetmodule

Deze module op maat werd in de eerste plaats ontwikkeld om aan de klant meer zekerheid te bieden bij de aan- of verkoop van een tweedehandsvoertuig. De controle gaat dan ook veel verder dan deze bij de verplichte technische keuring en mag gezien worden als een belangrijke aanvulling hiervan. Zo zal de diagnose-technicus de uitlijning van het voertuig controleren en de centrale computer uitlezen op fouten. Naast een uitgebreide testrit wordt ook een globale check van de onderzijde (ophanging, …) en de motorruimte uitgevoerd. Tot slot wordt er gespeurd naar sporen van werkzaamheden en/of herstellingen na ongeval aan het koetswerk.2.    Vakantiemodule

Speciaal voor de erg belastende vakantietrek werd de vakantiemodule ontwikkeld. De diagnose-expert gaat na of je zonder zorgen met je wagen op vakantie kan vertrekken. Er wordt een diepgaande controle uitgevoerd op de elektronica en de veiligheid. Hier wordt verder een nazicht van de motorvloeistoffen (olie, remmen, koeling) aan toegevoegd.

Bekijk het filmpje: met de auto op zomervakantie.


3.    Ongevalsmodule

Dit onderzoek houdt een nazicht van het koetswerk van de wagen in, onder andere de verfdikte wordt gemeten. Daarna wordt gecontroleerd of de wagen correct hersteld werd. Aanvullend wordt de onderkant van de wagen visueel grondig nagekeken op eventuele herstellingen. Tenslotte wordt de uitlijning elektronisch getest. Tijdens deze uitlijning worden verder nog de ophanging en de stuurinrichting nagekeken.4.    Oldtimermodule

Speciaal voor de eigenaars van een oldtimer heeft VAB deze module ontwikkeld. Hierin wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste veiligheidselementen. De remmen worden getest, net zoals de ophanging en de schokdempers. Ook de lichten en de veiligheidsgordels worden niet vergeten. De motorruimte wordt aan een grondig nazicht onderworpen, aangevuld met een compressiemeting van de motor. Tenslotte doen we een testrit op de baan om trillingen en geluiden op te sporen.5.    Open onderzoek

Door haar onafhankelijkheid en haar jarenlange ervaring kan het VAB-Diagnosecentrum optreden als expert voor het onderzoeken van bepaalde ingewikkelde technische problemen aan je wagen. VAB creëerde hiervoor de module 'Open onderzoek'. De diagnose-expert gaat na een uitgebreid gesprek met de eigenaar van de wagen doelgericht op zoek naar de oorzaak van de storing en verstrekt advies over de aard van het technisch probleem en over een eventuele herstelling er van. In tegenstelling tot de andere modules wordt de module 'Open onderzoek' gefactureerd volgens de gepresteerde tijdseenheden. Het voertuig dient in functie van het gemelde probleem gedurende langere termijn ter beschikking van VAB gehouden te worden.


Reserveer een diagnose