(Ver)koop van een tweedehandswagen

Bij de verkoop door een professionele verkoper gelden ietwat andere regels dan bij de verkoop tussen particulieren onderling.

 

Verkoop van tweedehandswagen door een handelaar

De professionele verkoper moet bij verkoop aan een particulier een wettelijke garantie bieden. Die bedraagt 2 jaar, maar kan voor tweedehandsgoederen bij overeenkomst teruggebracht worden tot minimum 1 jaar. Voor meer informatie m.b.t. de wettelijke garantie kan je terecht op de website van de FOD Economie.


Tweedehandsautoverkopers die lid zijn van TRAXIO, de sectorfederatie, gebruiken voor de verkoop van auto’s een typecontract dat werd opgesteld door TRAXIO in samenspraak met VAB. Vraag om dit typecontract te gebruiken. Voor vragen over dit typecontract kun je jezelf wenden tot TRAXIO vzw, Jules Bordetlaan 164 te 1140 Brussel, tel. 02 778 62 00.

 

Voor eventuele geschillen tussen koper en verkoper van een (tweedehands)wagen kun je jezelf wenden tot de Verzoeningscommissie AUTOMOTO.


Bekijk het aanbod VAB-Tweedehandswagens 

Verkoop van een tweedehandswagen onder particulieren

Wanneer je bij/aan een particulier een tweedehandswagen koopt/verkoopt, stel je best een duidelijke overeenkomst op in twee exemplaren, zodat elke partij over een bewijs beschikt van de koop/verkoop.  Een voorbeeld van een verkoopovereenkomst voor particulieren kun je hier downloaden.


Download voorbeeld verkoopovereenkomst 

Bij verkoop onder particulieren dient geen btw te worden aangerekend.  De koper zal wel, naar aanleiding van de inschrijving van zijn voertuig, de BIV (belasting op de in verkeerstelling) moeten betalen. Lees hier meer informatie.


Wanneer een voertuig wordt verkocht om vervolgens in België te worden ingeschreven op de naam van een nieuwe eigenaar, dient het voertuig te worden aangeboden op de technische controle voor een tweedehandskeuring. In principe is het de verkoper die daarvoor zorgt, maar in onderling overleg kan dit ook door de koper gebeuren. Om discussie nadien te vermijden is het raadzaam dit dan wel op de verkoopovereenkomst te vermelden.


De koper mag in voorkomend geval het voertuig aanbieden met zijn eigen kentekenplaat, op voorwaarde dat dit eveneens de kentekenplaat is onder dewelke het voertuig zal worden ingeschreven.


Op de aanvraag tot inschrijving (formulier te bezorgen door de keuringsstation) wordt een stempel aangebracht als bewijs dat het voertuig werd gekeurd.  Met dit formulier kan de koper, na het afsluiten van een verplichte verzekering voor het voertuig (BA Auto), bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) zijn aanvraag tot inschrijving indienen. Jouw verzekeringstussenpersoon kan je hierbij eventueel van dienst zijn.

Naast het keuringsattest levert de technische controle bij de tweedehandskeuring ook een tweedehandsrapport af, dat de algemene staat van het voertuig  beschrijft. Tot slot wordt ook automatisch een Car-Pass afgeleverd. De Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van het voertuig weergeeft, en is bedoeld  om kilometerteller fraude tegen te gaan.

Volgende documenten moeten worden overhandigd aan de koper:

  • Zijn exemplaar van de verkoopovereenkomst
  • Het onderhoudsboekje
  • Het inschrijvingsbewijs
  • Het gelijkvormigheidsattest van het voertuig
  • De “aanvraag tot inschrijving van een voertuig” (het roze formulier), dat wordt afgeleverd én afgestempeld door de technische controle
  • Het door de technische controle afgeleverde keuringsattest
  • Het door de technische controle afgeleverde tweedehandsrapport
  • De Car-Pass