Bandengarantie

De VAB-bandengarantie heeft als doelstelling om bovenop de wettelijke garantie een extra bescherming te bieden in geval van onopzettelijke schade aan banden. Pechverhelping inclusief! Deze bescherming geldt exclusief voor banden die per paar (= 2 identieke) aangekocht werden bij VAB-Banden - Lubaco.


Partijen?

Wie biedt deze garantie aan?

VAB-Banden - Lubaco met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Liersesteenweg 174, ondernemingsnummer BE 042 6985189. De Pechverhelping waarvan verder sprake wordt uitgevoerd door VAB nv, Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht.

Wie geniet van de bandengarantie?

Geldigheidsperiode?

De bandengarantie gaat automatisch van start vanaf de eerste montage door VAB-Banden - Lubaco van het nieuw aangekochte paar banden. De garantie heeft een geldigheid van 12 opeenvolgende maanden.

Waaruit bestaat de bandengarantie?

Pechverhelping bij een lekke band

Tussenkomst bij de vervanging van de beschadigde band.

Bij elke volledige of gedeeltelijke beschadiging van de band ten gevolge van een externe oorzaak (spijker of enig ander object, ongeval,…) en waardoor de band onbruikbaar en onherstelbaar is geworden, komt VAB-Bandengarantie tussenin de kostprijs van een nieuwe band. De tussenkomst bedraagt 70% van de kostprijs van de beschadigde band.

De tussenkomst geschiedt onder de vorm van een verrekening bij de aankoop van een nieuwe band. De tussenkomst is niet terugbetaalbaar in geld. De nieuwe band moet aangekocht worden bij VAB-Banden - Lubaco. De beschadigde band moet ook ingeleverd worden bij VAB-Banden - Lubaco.

Indien de vervanging van de band wettelijk vereist dat de tweede band, die op dezelfde as gemonteerd is, ook vervangen wordt, dan wordt voor deze band een tussenkomst voorzien volgens dezelfde berekeningswijze. Dit evenwel op voorwaarde dat beide banden gemonteerd werden als één set en identiek zijn op vlak van merk, model en dimensie.

Aangifte:

Bij immobiliteit van het voertuig: telefonisch via het nummer van VAB-Pechverhelping, zoals vermeld op de factuur 03/253 60 74). Indien het voertuig nog mobiel is: telefonisch of via mail op respectievelijk het nummer of email-adres van VAB-Banden - Lubaco zoals vermeld op de factuur.

 

Wat valt niet onder de garantie?

Betwisting

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy
VAB-Banden - Lubaco respecteert de privacy van haar klanten. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat VAB-Banden - Lubaco van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In geval van aansluiting worden deze persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Eigenaar van dit bestand is VAB-Banden - Lubaco. Deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan de vragen van klanten, om hen op de hoogte te houden van activiteiten, alsook voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten, en promoties bij VAB-Banden - Lubaco en partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, public relations en activiteiten als tussenpersoon. Zij kunnen worden meegedeeld aan de contractueel met VAB-Banden - Lubaco verbonden organisaties. Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het een vestiging van VAB-Banden - Lubaco te bezoeken en zich behoorlijk te identificeren.