Home Promo's Promo 3

Cashback op Bridgestone banden

Tussen 19 maart en 14 april betaalt Bridgestone tot 100 euro terug bij aankoop van 4 SUV banden (minimum 17" of meer)

Bridgestone cashback

Algemene voorwaarden: 

De actie "Cashback vanaf 17 inch" wordt georganiseerd door het bedrijf Bridgestone Europe en geldt van 19-03-2018 t/m 14-04-2018. De Actie betreft een gedeeltelijke terugstorting van het betaalde bedrag bij de gelijktijdige aanschaf (op één factuur) inclusief montage in Nederland, België of Luxemburg van twee of vier Bridgestone personenwagen-, 4x4/SUV- en bestelwagen- banden van 17 inch of groter (hierna te noemen "de Banden") bij dezelfde bandenleverancier in België of Luxemburg
tussen 19-03-2018 en 14-04-2018.

Het maximale bedrag dat op de bankrekening van de Klant wordt teruggestort, is afhankelijk van het aantal aangeschafte banden:

50 euro voor twee banden

100 euro voor 4 banden

Om in aanmerking te komen voor de terugstorting moet de Klant:

a) Tussen 19-03-2018 en uiterlijk 14-04-2018 gelijktijdig 2 (twee) of 4 (vier) Bridgestone-banden van 17 inch of groter aanschaffen (inclusief montage, bij hetzelfde verkooppunt).
b) Uiterlijk 30-04-2018 (middernacht) de website www.cashback-bridgestone.com bezoeken om een account aan te maken waarbij alle gevraagde gegevens moeten worden ingevuld (aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer (IBAN/BIC)).
c) Een foto of scan uploaden van de originele aankoopfactuur van de banden met daarop vermeld de aankoopdatum, het kenteken van het voertuig waarop de banden zijn gemonteerd, de omschrijving van de aangeschafte banden, het aantal aangeschafte banden (2 of 4), de montage en het balanceren en de bedrijfsnaam van het verkooppunt (waarbij deze gegevens verplicht moeten zijn omcirkeld).

Deze Actie geldt uitsluitend voor particulieren met een woonadres in Nederland, België of Luxemburg (hierna te noemen "de Klant"). Deze actie is gelimiteerd tot 1 verzoek per auto en 2 verzoeken per huishouden (zelfde naam en/of adres en zelfde IBAN/BIC-nummer, maximaal 4 banden per verzoek).
Elke onvolledige, onjuiste, onleesbare, niet via de website www.cashback-bridgestone.comgeregistreerde of na 30-04-2018 ontvangen aanmelding is van deelname uitgesloten. Alleen online geregistreerde aanmeldingen komen voor deelname in aanmerking.
Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere lopende acties met betrekking tot Bridgestonebanden.
Elk verzoek dat onleesbaar, onvolledig, onjuist of zichtbaar frauduleus is, na het verstrijken van de actietermijn is verzonden of niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als niet-conform en komt niet in aanmerking voor de terugstorting. 
Indien het verzoek conform is, ontvangt de Klant het terug te storten bedrag uitsluitend door middel van een bankoverschrijving binnen 6 tot maximaal 8 weken na de ontvangst van alle benodigde gegevens. Elke andere vorm van terugbetaling is uitgesloten.
Elke Klant die deelneemt aan de Actie, wordt geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met alle voorwaarden van de Actie die kunnen worden geraadpleegd op www.cashbackbridgestone.com of kunnen worden aangevraagd door middel van een e-mail naar service.consommateur@take-off.fr, onder vermelding van het nummer van de actie (1370) in de onderwerpregel. Elk bezwaarschrift moet uiterlijk op 21-05-2018 om middernacht (lokale tijd Parijs) bij Take Off zijn ingediend. Na deze datum is de Actie definitief afgesloten.
De verzamelde gegevens zijn verplicht voor deelname aan de Actie. Indien u echter vóór het verstrijken van de actietermijn gebruikmaakt van uw recht op verwijdering van uw gegevens, betekent dit tevens dat u afziet van deelname aan de actie. De documenten die u verzendt voor deelname aan de actie, kunnen niet naar u worden teruggezonden. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Bridgestone France SAS en kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, om u op de hoogte te houden van het nieuws over ons merk of om u uit te nodigen voor deelname aan spellen of wedstrijden.
Conform aan de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica en persoonlijke vrijheden hebt u recht op toegang en wijziging van uw gegevens en het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik hiervan. U kunt dit recht op elk moment doen gelden door een email met uw verzoek te sturen naar service.consommateur@take-off.fr, onder vermelding van het nummer van de actie (1339) in de onderwerpregel

Onze merken