VAB-Reisbijstand

Ga naar prijsaanvraag

Vertrek gerust, met wereldwijde bescherming

Stel, één van je medewerkers wordt ziek of heeft een persoonlijk ongeval in het buitenland. Als je kiest voor VAB-Reisbijstand, kan hij altijd terecht bij de alarmcentrale van VAB. Eén telefoontje en we regelen alles: de beste medische zorgen, vergoeding van kosten bij ziekte of ongeval én repatriëring indien nodig.


VAB-Reisbijstand

De voordelen:

Individueel: voor jezelf
Gezin: voor jezelf en je inwonende gezinsleden

Kan ook gecombineerd worden met: VAB-Pechbijstand Europa

Ziekte of ongeval in het buitenland?
De kosten voor je organisatie kunnen hoog oplopen.

Ziekte of ongeval in het buitenland? De kosten voor je organisatie kunnen hoog oplopen.

De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarpolissen een looptijd van 12 maanden, tijdelijke polissen duurtijd van de reis.  Het Belgisch recht is van toepassing. Voor een offerte kan u terecht op onze website.

De verzekeringsrisico’s voor de VAB-verzekeringsproducten worden ondergebracht bij KBC Verzekeringen, NV (maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BE 0403.552.563, toegelaten voor alle takken onder de code 0014).

Voor een klacht over de VAB-producten kan je in eerste instantie wenden tot de VAB-klachtendienst (klachtenbehandeling@vab.be of 03 253 61 40), maar ook tot KBC-Klachtenmanagement (klachten@kbc.be of 0800 620 84 (gratis)) of de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as). Je hebt steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden voor een Belgische rechtbank.