KMO-portefeuille voor bedrijven met registratie in Vlaanderen

In het kader van de KMO-portefeuille is VAB Training & Consult een geregistreerde dienstverlener. Ons erkenningsnummer is DV.O243170.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van je onderneming

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. Je krijgt maximaal € 15.000 per jaar.

opleiding + advies
kleine onderneming steunpercentage: 40%
steunplafond: € 10.000
middelgrote onderneming steunpercentage: 30%
steunplafond: € 15.000

Je kan steun aanvragen tot je persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van je KMO hangt af van je:

Een schematisch overzicht:

werknemers omzet balanstotaal
kleine onderneming < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote onderneming >= 50 VTE* en < 250 VTE* of < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000


* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt KMO-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De KMO-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij je eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt je onderneming deel uit van een groep?

Houd hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van je onderneming. Sla er deze richtlijnen eens op na, voor extra info.

Hoe werk ik met de KMO-portefeuille?

Het antwoord op deze vraag vind je op de video hieronder.

Voor meer informatie kan je terecht op www.kmoportefeuille.be.

KMO-Portefeuille