Close

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Meer weten.

Privacy

Privacy en Website

VAB nv respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de VAB-website, en het gebruik dat VAB van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. VAB gebruikt jouw gegevens bijvoorbeeld om je de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om je de gevraagde info thuis te bezorgen. VAB gebruikt ze ook voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor jou geschikte diensten of producten van VAB of een van haar dochterondernemingen. Je kan verzet aantekenen tegen de aanwending van jouw gegevens voor de genoemde marketingdoeleinden door het richten van een eenvoudig schrijven met kopie van de voorzijde van identiteitskaart naar VAB-Klantendienst, Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht. Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. Je hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart te sturen naar VAB-Klantendienst op voornoemd adres. Meer informatie over de aansprakelijkheid van VAB voor gegevens op de VAB-website, over de intellectuele eigendomsrechten op de informatie op de VAB-website vind je in de disclaimer. Je vindt de disclaimer ook onderaan elke pagina van de VAB-website.

Cookies

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Cookies helpen om je bezoek aan een website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, etc.) en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. VAB gebruikt cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. Als je de website van VAB wil consulteren, is het aan te raden dat je de cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om deze cookies uit te schakelen. Hieronder kan je nalezen hoe je het beheer van jouw cookies kan instellen.


Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser Microsoft Internet Explorer


Bij browser Mozilla FirefoxBij browser Google Chrome


Bij browser Safari


Privacy en VAB-Telematics

De technologie evolueert razend snel en voertuigen worden steeds intelligenter. VAB rekent het tot zijn plicht om, ten behoeve van zijn leden en klanten, die technologische evoluties op de voet op te volgen en daarin zo mogelijk te pionieren.

Zo is VAB ervan overtuigd dat het van op afstand opvolgen van de technische staat van een voertuig in de nabije toekomst een noodzakelijke competentie wordt voor een professionele pechverhelper. Het accent moet verlegd worden van het curatieve naar het preventieve. Zo mogelijk gaan we dus de klant contacteren vooraleer hij in panne valt, eerder dan de klant te helpen wanneer hij al in panne staat. Dit noodzaakt het voortdurend monitoren van het voertuig zodat kan worden ingegrepen vooraleer de problemen zich voordoen. Met “VAB-Telematics” zet VAB een belangrijke stap in die richting. Alle vervangwagens van VAB zijn uitgerust met deze technologie, waarmee we meteen ook het correcte gebruik van die wagens stimuleren. Dat bespaart ons niet alleen heel wat nodeloze kosten, maar zorgt er ook voor dat u steeds kan rekenen op een vervangwagen in perfecte staat.

VAB-Telematics is dus de implementatie van een technologie die allerlei gebruiksdata van een voertuig online registreert. Het bestaat uit een toestelletje dat in de wagen is ingebouwd, en dat allerlei voertuigparameters inleest en doorstuurt naar een database . VAB werkt hiervoor samen met RAC MOTORING SERVICES, onze Engelse zusterclub die deze technologie ontwikkelde en ondertussen al op ruime schaal verspreid heeft in Groot-Brittannië. De data zelf worden opgeslagen bij Amazon in Ierland, waarmee bindende afspraken werden gemaakt zodat de privacy ervan strikt gegarandeerd blijft.

VAB-Telematics registreert zowel de exacte locatie (via het GPS-signaal van het VAB-Telematics toestel), als de technische status van onze vervangwagens (via de diagnosestekker E-OBD van het voertuig) en het correcte gebruik ervan (op basis van versnellingssensoren in het VAB-Telematics toestel, in combinatie met de voertuigsnelheden gemeten via de GPS).

Bedoeling is de beveiliging, het evalueren van het correcte gebruik van het voertuig, het administratieve beheer en het recupereren van de vervangwagens te optimaliseren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om in geval van een verkeersongeval , objectieve details te verzamelen omtrent de specifieke omstandigheden.

VAB staat in voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens. Enkel het personeel betrokken bij het VAB-Telematics project heeft daar toegang toe. De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden of de tijd nodig voor het afhandelen van een schadedossier, en worden alleen verwerkt voor de hiervoor vermelde doeleinden.

VAB deed aangifte van de verwerking van deze gegevens bij de privacy commissie:


Conform de Privacywet van 8 december 1992 heeft de bestuurder recht tot inzage van de gegevens die hem betreffen en, zo nodig, tot verbeteren ervan. Hij hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar VAB-klantendienst, Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht.