Telematics

De technologie evolueert razend snel en voertuigen worden steeds intelligenter. VAB rekent het tot zijn plicht om, ten behoeve van zijn leden en klanten, die technologische evoluties op de voet op te volgen en daarin zo mogelijk te pionieren.

Zo is VAB ervan overtuigd dat het van op afstand opvolgen van de technische staat van een voertuig in de nabije toekomt een noodzakelijke competentie wordt voor een professionele pechverhelper. Het accent moet verlegd worden van het curatieve naar het preventieve. Zo mogelijk gaan we dus de klant contacteren vooraleer hij in panne valt, eerder dan de klant te helpen wanneer hij al in panne staat. Dit noodzaakt het voortdurend monitoren van het voertuig zodat kan worden ingegrepen vooraleer de problemen zich voordoen. Met “VAB-Telematics” zet VAB een belangrijke stap in die richting. Alle vervangwagens van VAB zijn uitgerust met deze technologie, waarmee we meteen ook het correcte gebruik van die wagens stimuleren. Dat bespaart ons niet alleen heel wat nodeloze kosten, maar zorgt er ook voor dat u steeds kan rekenen op een vervangwagen in perfecte staat.

VAB-Telematics is dus de implementatie van een technologie die allerlei gebruiksdata van een voertuig online registreert. Het bestaat uit een toestelletje dat in de wagen is ingebouwd, en dat allerlei voertuigparameters inleest en doorstuurt naar een database . VAB werkt hiervoor samen met RAC MOTORING SERVICES, onze Engelse zusterclub die deze technologie ontwikkelde en ondertussen al op ruime schaal verspreid heeft in Groot-Brittannië. De data zelf worden opgeslagen bij Amazon in Ierland, waarmee bindende afspraken werden gemaakt zodat de privacy ervan strikt gegarandeerd blijft.

VAB-Telematics registreert zowel de exacte locatie (via het GPS-signaal van het VAB-Telematics toestel), als de technische status van onze vervangwagens (via de diagnosestekker E-OBD van het voertuig) en het correcte gebruik ervan (op basis van versnellingssensoren in het VAB-Telematics toestel, in combinatie met de voertuigsnelheden gemeten via de GPS).

Bedoeling is de beveiliging, het evalueren van het correcte gebruik van het voertuig, het administratieve beheer en het recupereren van de vervangwagens te optimaliseren. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om in geval van een verkeersongeval , objectieve details te verzamelen omtrent de specifieke omstandigheden.

VAB staat in voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens. Enkel het personeel betrokken bij het VAB-Telematics project heeft daar toegang toe. De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 6 maanden of de tijd nodig voor het afhandelen van een schadedossier, en worden alleen verwerkt voor de hiervoor vermelde doeleinden.

VAB deed aangifte van de verwerking van deze gegevens bij de privacy commissie:


Conform de Privacywet van 8 december 1992 heeft de bestuurder recht tot inzage van de gegevens die hem betreffen en, zo nodig, tot verbeteren ervan. Hij hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar VAB-klantendienst, Pastoor Coplaan 100 te 2070 Zwijndrecht.