LET OP!
  • 1

VAB wenst naar aanleiding van de coronacrisis en wereldwijde negatieve reisadviezen de verkoop van nieuwe contracten reisbijstand en annulatieverzekering tijdelijk op te schorten voor reizen met vertrekdatum voor 08/06/2020.


Om de wereldwijde gezondheid te waarborgen raadt VAB momenteel ten stelligste af nog naar het buitenland te reizen. Onze dienstverlening in binnen- en buitenland ondervindt momenteel ernstige hinder of wordt zelfs onmogelijk gemaakt. VAB-Reisbijstand houdt er verder aan u te informeren over het feit dat “VAB-Reisbijstand" en "VAB-Annulatieverzekering" niet tussen komen voor kosten welke direct gelinkt zijn aan het coronavirus (behalve als je wegens ziekte niet op reis kunt vertrekken of bij gedwongen langer verblijf na je geplande terugkomstdatum). VAB-Bijstand doet alles wat het kan om onze klanten met pech zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.


Dank voor je begrip! Heb je nog vragen? Contacteer ons of lees hier meer over in COVID-19 coronavirus: veelgestelde vragen.

Reisbijstand
+ Bagage

Tarieven geldig voor nieuw afgesloten contracten tussen 1/5/2020 en 30/4/2021.

Ontdek andere reisverzekeringsproducten

Waarom kiezen voor VAB-Reisbijstand?

Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden en IPID-documenten
De algemene voorwaarden en de IPID-documenten zijn door te nemen voor de aanschaf van het product. Voor al je vragen kan je ook contact opnemen met VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

VAB-verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

VAB-bijstandsproducten zoals: pech-, motor- en fietsbijstand, worden gewaarborgd door VAB nv.

Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarpolissen een looptijd van 12 maanden, tijdelijke reispolissen duurtijd van de reis.  Polissen met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Consulteer onze website voor een offerte of bel VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30. 

Toepasselijk recht
Op VAB-producten is het Belgisch recht van toepassing.

Tarieven 
De tarieven zoals vermeld zijn geldig voor nieuw afgesloten contracten van 01/05/2020 t.e.m. 30/04/2021. Onder voorbehoud van publicatiefouten.

Interne klachtenservice 
Voor klachten kan je terecht bij VAB-klachtenservice: Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, België - BE 0436.267.594 - vab.be/contact - klachtenbehandeling@vab.be - 03 253 61 40.

Ombudsman van de Verzekeringen
Kom je niet tot een passende oplossing, contacteer dan de ‘Ombudsman van de Verzekeringen’, die optreedt voor de hele sector: Meeùssquare 35, 1000 Brussel - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.


Opgelet!
Indien er personen zijn die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, maar niet vermeld staan op de polis als rechthebbende, heeft VAB het recht de premie aan te passen na interventie. 
In dit geval spreken wij van het niet kwaadwillig achterhouden van informatie. 
Indien er personen zijn die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, en niet verzekerd zijn bij VAB via een andere polis, behoudt VAB het recht om tussenkomst te weigeren.