Fietsverzekering
Hernieuwen? Bel 03 253 61 30

VAB-Fietsverzekering

Wereldwijd beschermd tegen schade en diefstal.
Tarieven geldig voor nieuw afgesloten contracten tussen 1/5/2020 en 30/4/2021.


Wat is gewaarborgd

  • Elektrische fietsen (tot 25km/h) en stadsfietsen, tot 6 maanden na aankoop.
  • We vergoeden de kosten bij diefstal van je fiets.
  • Onverwachte beschadiging waardoor je fiets onbruikbaar is, betalen we terug.
  • Indien nodig helpen we je weer op weg of brengen je naar huis.
  • Max. te verzekeren waarde: tot € 2.000 voor een stadsfiets en tot € 10.000 voor een e-bike.

Wat is niet gewaarborgd

  • Schade die door jezelf of met je medeweten wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet, klaarblijkelijk slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik van de verzekerde fiets.
  • Sportfietsen (koersfietsen en mountainbikes) en speed pedelecs kunnen niet verzekerd worden.
  • Iedere vraag tot schadevergoeding of levering van bijstand vóór de afsluiting van de polis.
  • Schade die ontstaat uit slijtage, verkleuring, vervuiling en andere redenen die het gevolg zijn van blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden.
  • Schade die valt onder de garantie of een onderhoudscontract.

Voor een volledig overzicht van de waarborgen verwijzen we je graag naar de algemene voorwaarden verder op deze pagina.

Loading...
Loading...

Tarieven geldig voor nieuw afgesloten contracten tussen 1/5/2020 en 30/4/2021.

Ontdek onze fietsproducten

Waarom kiezen voor VAB?

 

Algemene voorwaarden en IPID-documenten
De algemene voorwaarden en de IPID-documenten zijn door te nemen voor de aanschaf van het product. Voor al je vragen kan je ook contact opnemen met VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

VAB-verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

VAB-bijstandsproducten zoals: pech-, motor- en fietsbijstand, worden gewaarborgd door VAB nv.

Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarpolissen een looptijd van 12 maanden, tijdelijke reispolissen duurtijd van de reis.  Polissen met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Consulteer onze website voor een offerte of bel VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30. 

Toepasselijk recht
Op VAB-producten is het Belgisch recht van toepassing.

Tarieven 
De tarieven zoals vermeld zijn geldig voor nieuw afgesloten contracten van 01/05/2020 t.e.m. 30/04/2021. Onder voorbehoud van publicatiefouten.

Interne klachtenservice 
Voor klachten kan je terecht bij VAB-klachtenservice: Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht, België - BE 0436.267.594 - vab.be/contact - klachtenbehandeling@vab.be - 03 253 61 40.

Ombudsman van de Verzekeringen
Kom je niet tot een passende oplossing, contacteer dan de ‘Ombudsman van de Verzekeringen’, die optreedt voor de hele sector: Meeùssquare 35, 1000 Brussel - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.


Opgelet!
Indien er personen zijn die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, maar niet vermeld staan op de polis als rechthebbende, heeft VAB het recht de premie aan te passen na interventie. 
In dit geval spreken wij van het niet kwaadwillig achterhouden van informatie. 
Indien er personen zijn die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, en niet verzekerd zijn bij VAB via een andere polis, behoudt VAB het recht om tussenkomst te weigeren.