Disclaimer

Inhoud

Probemo DB besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet ten volle garanderen. De gebruiker is er zich dan ook van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan op de hoogte wordt gebracht.

Privacy

De persoonsgegevens die u aan Probemo DB verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Probemo DB te Sint-Niklaas. Deze gegevens worden enkel verwerkt ten persoonlijke titel en worden nooit meegedeeld of aangeboden aan derden. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden opgeslagen of gebruikt in onze administratie kan u per mail of brief ons dit laten weten zodat deze geschrapt worden.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site gebruikt worden, zijn beschermde handelsmerken.