Voorwaarden en werkwijze

Receptie

Toekomstige lesvoertuigen worden meestal rechtstreeks geleverd via transport van de constructeur naar onze werkplaats. Het is ook mogelijk om zelf je voertuig naar onze werkplaats te brengen op een afgesproken datum. Bij het achterlaten van een voertuig op onze open parking vooraan zijn wij niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, ontvreemdingen of schade. Bij een in ontvangstname van het voertuig kan een schaderapport worden opgemaakt. Na aflevering van het voertuig is er geen schadeclaim meer mogelijk tenzij er een duidelijk verband is met betrekking tot de uitgevoerde werken.

 

Herstellingen

Voor nieuwe, door ons geplaatste dubbele bedieningen en correctieapparaten, geven we een inbouwgarantie van twee jaar. Maak voor herstellingen vooraf een afspraak op 03/780.30.22 tijdens de kantooruren. De herstellingen worden altijd uitgevoerd in onze werkplaats te Sint-Niklaas. Op die manier helpen we je snel en deskundig verder!

 

Periodiek nazicht

In principe zijn al onze dubbele bedieningen onderhoudsvrij. Toch raden wij aan om jaarlijks of na 25.000 km een nazicht en smering van de lagers te laten uitvoeren. Wij verzorgen dit gratis in de eerste 2 jaar indien de installatie door ons werd uitgevoerd. Voor de elektrische correctie-apparaten is er geen onderhoud nodig.

 

Garantie

De garantie op al onze nieuwe producten bedraagt twee jaar. Daarbij zal er wel op toegezien worden dat de installatie dubbele bediening werd gebruikt volgens de voorschriften van de constructeur. Let op, de garantie op hergebruikte installaties wordt beperkt tot één jaar! Wij zijn niet verantwoordelijk voor herstellingen of aanpassingen uitgevoerd aan onze installatie door derden waarvoor geen voorafgaandelijke toestemming werd verleend. De garantie is uitsluitend mogelijk in onze werkplaats te Sint-Niklaas tijdens de openingsuren.

 

Transport

Het transport van en naar onze werkplaatsen is steeds ten laste van de klant. Indien gewenst kunnen wij het transport organiseren in samenwerking met onze transportpartner en bieden wij u sterke concurrentiële tarieven aan.

 

Uitbouw

Bij het uit dienst nemen van uw lesvoertuig bouwen wij onze dubbele bediening op zodanige wijze uit dat uw voertuig terug in originele staat verkeert. Dit is noodzakelijk om de restwaarde van het voertuig zo hoog mogelijk te houden. Wij vragen u om de eventuele verwijderde delen bij inbouw ons terug te bezorgen zodat een volledige herinrichting van het voertuig professioneel kan uitgevoerd worden.

 

Overbouw

Het is ook mogelijk om een bestaande dubbele bediening in een lesvoertuig te laten overbouwen naar een nieuw lesvoertuig. De dubbele bediening wordt hierbij wel zorgvuldig nagezien of het nog mogelijk is én of deze nog voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden. Dubbele bedieningen van meer dan 5 jaar worden nooit overgebouwd. Bovendien moet het nieuwe voertuig van hetzelfde type zijn in het geval van een mechanische dubbele bediening. Voor een kabelbediening is er geen probleem. Zonder uitzondering worden alle binnen- en buitenkabels vernieuwd aangebracht uit oogpunt van jouw veiligheid!

 

Bestellingen

Bij bestellingen van dubbele bedieningen is het altijd raadzaam om volgende zaken te kunnen meedelen aan onze diensten. Hierdoor kunnen wij op een kortere periode een correct beeld schetsen van inbouwtijd én kostprijs.

 

Betalingsmogelijkheden

Bij aflevering van het ingebouwde voertuig kan je betalen in cash of met Payconic.