De 10 geboden van de motorrijder

Eerste Gebod: Onvoorspelbaarheid troef!

Beschouw al het overige verkeer, zélfs de andere collega - motorrijders, als onvoorspelbaar en bedreigend. Ga er altijd vanuit dat men jou niet gezien heeft en... beweeg met de motor! Denk aan uw positie op de rijbaan bij het bochten nemen, bij zwaar, traag, en stilstaand (files) verkeer komende uit de andere richting. Laat je ook opvallen door fluohelm en/of -kledij en zorg voor een goede verlichting op je motor. Gezien worden én oogcontact zijn heel belangrijk wanneer je bijvoorbeeld een kruispunt nadert.

Tweede Gebod: Bochtenwerk!

Een goede motorrijder vertraagt voldoende en afdoende voor de bocht, kijkt absoluut en resoluut door de bocht om vervolgens lichtjes te versnellen in de bocht! Je komt dus soft accelererend uit de bocht. Maar, verhoog je snelheid in de bocht nooit vooraleer je het einde van de bocht in het vizier hebt!

Derde Gebod: Knipperlichtrelatie!

Knipper, en niet alleen met je ogen, naar de andere weggebruikers. Met andere woorden: gebruik je richtingaanwijzers want ze zijn ervoor gemaakt. Zet ze tijdig aan, zo staat het ook in het verkeersreglement. Vergeet niet dat de richtingaanwijzers het énige contact vormen tussen jou en de overige weggebruikers!

Vierde Gebod: Ken je plaats!

In theorie mag je de gehele rijstrook gebruiken. In de praktijk is het beter om op 2/3 te rijden, vrij links tegen de middellijn aan dus.

Dit heeft twee voordelen:

  1. je bevindt je in het gezichtsveld van de automobilist, je zit als het ware in zijn linkerbuitenspiegel (voor zover hij al kijkt natuurlijk) en
  2. je bewaart zélf het broodnodige overzicht indien de wagen die zich voor jouw voorligger bevindt bijvoorbeeld plots in de remmen zou gaan.

Misschien is het ook belangrijk om weten dat jij met je motorfiets evenveel plaats mag innemen op de rijbaan als een personenwagen, met andere woorden: op binnenwegen zonder wegmarkeringen mag je de theoretisch ingedeelde helft als de jouwe beschouwen. Laat je dus niet de berm inrijden!

Vijfde Gebod: Kleed je aan!

Liever warme Jan dan rillende Jan! De gevoelstemperatuur op de rijdende motorfiets daalt ALTIJD met zo'n zeven à acht graden Celsius. Hou hier zeker rekening mee in de tussenseizoenen. Overdag kan een warm najaarszonnetje je lelijk verrassen wanneer het plots onder gaat! In de zomer spelen de temperaturen niet zulke rol: 32° stilstaand geeft nog steeds ongeveer 25° rijdend.

Zesde Gebod: Blijf met beide voeten op de grond!

Misschien wel het belangrijkste Gebod.

Miskopen vormen een courant gegeven bij de aankoop van een motorfiets en niet zelden is een verkeerde (lees: te hoge) zithoogte de spelbreker. Niks zo vervelend als niet met beide voetjes aan de grond kunnen: omvallen geeft een (f)linke deuk in je eigenwaarde en doet je aan zelfvertrouwen verliezen.

Zevende Gebod: To ABS or not to ABS?

Mooi ding het Anti-Blokkeer-Systeem, maar... niet iederéén heeft ABS of heeft al eens met ABS geremd. ABS-remmen geeft een schokkerig gevoel. Zeker op de motorfiets lijkt het of het voorwiel nu net wél blokkeert. Bovendien maakt het ding een raar, onaangenaam geluid alsof er iets grondig mis is.

Rem dus nooit te bruut en begin steeds tijdig met remmen. Je motorfiets heeft een kleine eigen massa en staat, in vergelijking met de personenwagen, "op dezelfde tegel stil". Alleen... wat schiet je hiermee op als je achterligger opnieuw een personenwagen is die zélf niet tijdig tot stilstand komt?

Achtste Gebod: Te dicht = te dicht!

Je ziet het vaak en het lost niks op: een motorrijder kleeft als een aangebakken pannenkoek aan zijn voorligger, koning Auto. Diezelfde motorrijder gaat er vanuit dat hij elke situatie te allen tijde onder controle heeft. Ook de niet te voorziene... Laat wat ruimte tussen jou en je voorligger. En denk eraan dat je je voorligger 's avonds en 's nachts irritant in de ogen schijnt via jouw koplamp en zijn binnenspiegel.

Negende Gebod: Opgelet! Hier komen de Boosdoeners!

Witte wegmarkeringen, aarzelende automobilisten, rode rijvlakken, dekselse rioleringsdeksels, onoverzichtelijke bochten, spelende kinderen, vliegende vogels en ander (on)gedierte, natte kasseien en "kinderkopjes", aandampende vizieren, priemende lage zonnestralen en smerige slagregen, nevel en mist, losliggende kiezeltjes, voorjaarse van-de-tractor-gevallen mestoverschotten, hoge zichtbelemmerende gewassen op de velden, enz.

Allemaal boycotten ze op een of andere manier het...

...Tiende Gebod: Enjoy your ride!

Vergeet dit laatste Gebod niet tot het jouwe te maken. Niets belangrijkers dan een aangename, ontspannen motorrit die je de alledaagse problemen en stress even doet vergeten!