Rijopleidingen en corona: wat moet je zeker weten?


De rijopleidingen bij VAB-Rijschool zijn al een tijdje terug opgestart. Ook rijexamens kan je opnieuw afleggen. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020.

Boek hier je rijles

 

Heropstart VAB-Rijschool: rijopleidingen en rijexamens :

 

Veiligheidsmaatregelen

Ondertussen zijn we al even opgestart, maar de veiligheidsmaatregelen blijven gelden. De sector heeft uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing:

 

VAB-Rijschool kantoren

Bij bijna alle VAB-Rijschool kantoren zijn de deuren weer geopend om jou te ontvangen. Uiteraard met de nodige maatregelen en respect voor social distance en hygiëne. Je kan dus ook terug contact opnemen met jouw lokaal kantoor.

   

Terugkommoment

Ook het terugkommoment is weer mogelijk maar met een beperkt aantal deelnemers en op minder verschillende locaties. Let op, de sessies geraken dus sneller volzet. Je kan een terugkommoment vastleggen op een moment dat voor jou het beste uitkomt via onze online boekingsmodule

Loopt de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen af tussen 16 maart en 31 juli? Dan wordt die termijn verlengd tot 31 december. Deze verlenging van de termijn, voor sommige beginnende bestuurders, is een uitzonderlijke maatregel. Enkel de beginnende bestuurders die voldoen aan de voorwaarden kunnen hierop een beroep doen.

Moest je het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar heeft u dat niet gedaan? Dan krijgt u normaal gezien een tweede termijn van twee maanden toegewezen en betaalt u een toeslag van 51 euro. Die tweede termijn wordt nu ook verlengd tot 31 december 2020.

 

Voorlopig rijbewijs

Nieuwe aanpassing sinds 11 augustus: Als je voorlopig rijbewijs vervalt na 15 maart 2020, kan je nog tot en met 31 december 2020 op examen gaan én blijven oefenen. In tegenstelling tot wat voorheen werd gecommuniceerd waarbij je enkel nog tot 30 september kon oefenen. 

 

Theorie en Nascholing code 95

Ook deze opleidingen zijn weer toegelaten maar ook hier zijn er telkens een beperkt aantal plaatsen. De Code 95 wordt verlengd tot 30 september Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig. Wanneer de code 95 op het rijbewijs vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september.  

 

Rijexamencentra

Examens binnen elke categorie, zowel theorie als praktijk kunnen gewoon doorgaan. Ook hier gelden de veiligheidsmaatregel die zijn opgelegd door de sector. Termijnen om rijexamens af te leggen worden verlengd tot 31 december 2020. De rijexamencentra van SBAT voeren een nieuwe regeling in voor de theorie-examens van alle rijbewijscategorieën. Wie vanaf 7 september 2020 een theorie-examen wil afleggen moet daarvoor eerst een afspraak maken. Vanaf 1 september is het mogelijk om een afspraak te maken. 

 

Verder doen we nog een oproep om zeker de opgelegde maatregelen te volgen en hopen we dat jij en je familie in goede gezondheid blijven.