Win een ticket en het boek van de Expo Eugeen Van Mieghem

Op 16 september opent in het Antwerpse Museum De Reede een expo met een 70-tal werken van de Antwerpse sociale kunstenaar Eugeen Van Mieghem (1875-1930). Weinig Belgische kunstenaars vertonen zo’n innige band met hun geboortestad als Van Mieghem. Hij groeide op aan de oever van de Schelde en te midden van de haven. In het café observeerde hij de kleurrijke bezoekers: schippers, matrozen, landverhuizers, natiebazen, buildragers en zakkenmaaksters. De haven en de gewone mens werden later zijn inspiratiebron. De kunstenaar liet ons een indrukwekkend, uniek en virtuoos beeld na van de mens rond 1900 in een kosmopolitische wereldhaven. Van Mieghem werd terecht de ‘kunstenaar van het volk’ genoemd. In de winter van 1904 poseerde zijn jonge vrouw als naaktmodel voor hem en zijn vrienden. Augustine Pautre werd kort daarna ziek en overleed op 12 maart 1905 aan tuberculose, ze was amper 24 jaar. De laatste weken van haar leven bleef Van Mieghem zijn muze tekenen. Die reeks magistrale tekeningen, een van de hoogtepunten uit zijn oeuvre, werd pas in 1993 geïdentificeerd, maar ze maken hem en zijn geliefde onsterfelijk. Veel van die werken worden nu voor het eerst tentoongesteld.

Wij geven 40 toegangskaartjes weg. Waag je kans én neem, als kers op de taart, een exemplaar van het kunstboek ‘Augustine Pautre’ van Erwin Joos mee naar huis. De winnaars kunnen hun catalogus afhalen aan het onthaal van het Museum De Reede tijdens de expositie.