Privacybeleid

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. VAB Koopman streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop VAB Koopman persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

 

Verwerken van persoonsgegevens

VAB Koopman bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. VAB Koopman verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

VAB Koopman kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van VAB Koopman doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij VAB Koopman zelf. VAB Koopman ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als VAB Koopman vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. VAB Koopman dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

VAB Koopman kan daarnaast als verantwoordelijke voor de verwerking beroep doen op andere partijen die zelf verantwoordelijke zijn voor de verwerking. Zo zal VAB Koopmans vanaf 1 januari 2020 bepaalde diensten aanbieden vanuit een andere onderneming: VAB Koopman vzw. Om dat mogelijk te maken, wisselt VAB Koopman NV klantengegevens uit met die onderneming. Meer informatie over hoe VAB Koopman vzw omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, kan je lezen in hun privacyverklaring.

 

Doeleinde van die verwerking

VAB Koopman verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. VAB Koopman verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. VAB Koopman verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het "VAB Koopman - Register van de verwerkingsactiviteiten". Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van VAB Koopman plaats vinden:

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan VAB Koopman gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. VAB Koopman verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. VAB Koopmans geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving VAB Koopman hiertoe verplicht. Eventuele doorgaven van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in het "VAB Koopman Register van de verwerkingsactiviteiten".

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

VAB Koopman bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het VAB Koopman Register van de verwerkingsactiviteiten.

 

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan VAB Koopman gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden:

 

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via e-mail uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. VAB Koopman beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of e-mail. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van VAB Koopman voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De klanten die misnoegd zijn omdat VAB Koopman niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@apd-gba.be.

 

Opmerking

VAB Koopman refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy-verklaring vallen.
De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.

 

 

Cookiebeleid

Bij VAB Koopman maken we op onze website(s), in onze nieuwsbrieven en in onze andere onlinediensten gebruik van cookies, scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers, pixels en fingerprinting, die we hierna bundelen onder de term ‘cookies’.

In dit cookiebeleid willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kan beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacy voorkeuren. Het cookiebeleid geldt voor deze website en de onlinediensten van VAB Koopman. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.

VAB Koopman is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hoe je gemakkelijk contact met ons opneemt, vind je in de sectie 'Contact opnemen'.

Omdat cookies persoonsgegevens bevatten, kan je ook de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. Deze vind je in de sectie 'Rechten uitoefenen'.

 

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je invulde op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je sociale- mediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze website(s) en onlinediensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig.

De volgende technologieën vallen ook onder dit cookiebeleid:

 

In de sectie 'Welke cookies gebruiken we?' beschrijven we in detail welke soorten cookies we gebruiken, voor welk doel, op basis van welke grondslag en of ze al dan niet worden doorgegeven aan derden. 

 

Welke cookies gebruiken we?

VAB Koopman gebruikt vier soorten cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden:

A. Noodzakelijke cookies 

Noodzakelijke cookies staan in voor basisfuncties zoals navigatie tussen pagina’s, toegang tot beveiligde onderdelen van de website(s), opslaan van formulieren en nagaan of de gebruiker een mens is en geen computer. Zonder deze cookies kan je de website niet gebruiken. Je kan ze dan ook niet weigeren. 

B. Functionele / voorkeurscookies

Deze cookies bepalen hoe de website(s) er voor jou uitziet en werkt, door bijvoorbeeld je aanmeldgegevens, je persoonlijke voorkeuren, je inschrijving op de nieuwsbrief of je deelname aan een enquête te onthouden. Zo moet je niet telkens opnieuw dezelfde keuzes maken. Ze laten ook bijvoorbeeld toe om externe video’s in een iframe te bekijken of bedienen. Deze cookies worden actief op het moment dat je van deze functionaliteiten gebruik maakt of uitdrukkelijk om een bepaalde dienst vraagt. Je kan ze dan ook niet weigeren. 

C. Analytische / performantiecookies

Analytische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop bezoekers de website of onlinedienst gebruiken, zoals het aantal unieke bezoekers en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze cookies helpen ons het gebruik van de website in kaart brengen en verbeteren.

Op deze website maken wij hiervoor gebruik van Google Analytics. We maken je gegevens zo onherkenbaar mogelijk en delen je gegevens niet met Google.

D. Personalisatie cookies / Advertentiecookies, sociale-mediacookies en cookies van andere mediabedrijven

Advertentiecookies volgen je surfgedrag tussen verschillende websites om een gebruikersprofiel samen te stellen en gerichte advertenties te tonen die bij jouw interesses passen. Sociale- mediacookies en cookies van andere mediabedrijven worden gebruikt om de integratie met social- netwerksites zoals Facebook of Twitter of mediabedrijven zoals YouTube of twitter op onze website of onlinedienst mogelijk te maken. Deze sociaal-netwerksites gebruiken je gegevens om je o.a. gepersonaliseerde advertenties te sturen. Als je deze cookies weigert, krijg je minder gepersonaliseerde inhoud te zien.

 

Contact opnemen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten. Dit kan per e-mail naar privacy@vab.be.
Onze functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

 

Rechten uitoefenen

Omdat cookies persoonsgegevens bevatten, kan je hierop de rechten uitoefenen die gelden onder de privacywetgeving. Je hebt het recht op informatie en inzage, het recht op correctie, het recht op bezwaar, het recht om vergeten te worden en het recht om klacht neer te leggen. Beroep doen op deze rechten kan per e-mail naar privacy@vab.be

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en over het uitoefenen van deze rechten vind je in onze privacyverklaring.

 

Hoe verwijder ik cookies?

Een aantal cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken of je een onlinedienst te kunnen leveren. Deze cookies kan je niet weigeren. Voor alle andere cookies vragen we je toestemming omdat ze niet strikt noodzakelijk zijn en jou als persoon kunnen identificeren. 
Via de cookie-instellingen kan je je toestemming voor de installatie van deze cookies op elk moment geven, aanpassen of intrekken.

Via de webbrowserinstellingen kan je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kan ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s: 

 

Historiek aanpassingen

Dit cookiebeleid kan wijzigen als de omstandigheden dit vereisen, zoals bijvoorbeeld bij veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. De datum onderaan de cookiebanner geeft aan wanneer deze laatst gewijzigd werd. Als we nieuwe cookies toevoegen aan onze website(s) of onlinediensten, vragen wij hiervoor opnieuw toestemming via de cookiebanner.