VAB gaat verder voor jouw mobiliteit

Wees gerust, VAB weet er wel weg mee

Wat er ook gebeurt, we zorgen ervoor dat je vloot én je medewerkers mobiel blijven. De klassieke pechverhelpingsservice wordt voortdurend vernieuwd, verbeterd en aangevuld met tal van nieuwe diensten: de vervangwagen, wereldwijde medische bijstand, fietsbijstand,…

Bij VAB kies je zelf de bescherming die past bij je bedrijf. Je selecteert uit VAB-Pechbijstand (Benelux of Europa), VAB-Reisbijstand en VAB-Fietsbijstand.

swipe
Kies de bescherming die past bij jouw bedrijf

Pechverhelping

auto/motor

vanaf

€ 152

Pechverhelping

fiets

vanaf

€ 56

Reis

verzekering

vanaf

€ 100

Annulatie

verzekering

vanaf

€ 165
Voorwerp van dekking
Auto of motor Fiets Persoon Reis
Geografie
Benelux Benelux Europa Europa
Franchise
Geen franchise Geen franchise Geen franchise Geen franchise
Voertuigen
24/7 pechverhelping (o.a. panne en ongeval)
We helpen je bij ongevallen en pech (o.a. batterij, mechanisch defect, banden,…).
onbeperkt aantal interventies
Geen beperking in aantal interventies op jaarbasis tenzij pech te wijten is aan herhaalde pannes door niet-herstelling of slecht onderhoud.
slepen naar adres naar keuze
We brengen jouw voertuig naar de meest aangewezen garage. De inzittenden met een maximum van 4 personen brengen we over naar de dichtstbijzijnde plaats vanwaar ze de verplaatsing (reis) kunnen verder zetten.
Reisverzekering
Vergoeding medische kosten (incl. ski-ongevallen)
Medische kosten per verzekerde die tijdens de reis ziek wordt of een ongeval met lichamelijk letsel heeft zonder gekende band met medische antecedenten.
Tot € 1M
Nabehandelingskosten
Tot € 6.200 per verzekerde voor medische nabehandelingskosten voorgeschreven in België tot 1 jaar na het lichamelijk ongeval in het buitenland.
Tot € 6.200
Repatriëring na ziekte of ongeval
Repatriëring naar België na ziekte of ongeval als de medische toestand van de verzekerde dit vereist.
Gedwongen langer verblijf
Tussenkomst in de bijkomende verlengde verblijfskosten in geval van dwingende, medische redenen of door extreme omstandigheden zoals sluiting luchtruim, terroristische aanslag, natuurramp of epidemie. Waarborg geldt voor max. € 75 per dag per verzekerde tot max. 7 dagen.
Opsporen en redden onbeperkt
Wij komen tussen in de gemaakte reddings- en opsporingskosten in het buitenland om het leven van de verzekerde veilig te stellen.
Annulatieverzekering
Vergoeding annulatie tot max. €2.500
Geldig voor annulatie-, wijzigingskosten of reisonderbreking voor een gedekte reden (o.a. gezondheid, werk, woning). Het verzekerde bedrag bedraagt max. € 2.500 per verzekerde per reis en max. € 10.000 per reis voor alle verzekerde gezinsleden samen.
Vergoeding reisonderbreking
Terugbetaling van niet-genoten vakantiedagen bij vroegtijdige stopzetting van de reis van de verzekerde (door ziekte, ongeval of repatriëring).
Stel je product verder samen met
Pechverhelping buitenland
Regio Frankrijk/Duitsland
Pechverhelping na panne/ongeval op weg naar/op bestemming in Duitsland/ Frankrijk Geen beperking op leeftijd voertuig & aantal interventies Tijdens herstel tussenkomst in verblijfskosten (max € 75/dag voor max 7 dagen) Herstel langer dan 3 werkdagen: ook repatriëring of doorreiskosten (max € 250)
Optioneel Optioneel
Regio Europa (exclusief België)
Pechverhelping na panne/ongeval op weg naar/op bestemming in geografisch Europa Geen beperking op leeftijd voertuig & aantal interventies Tijdens herstel tussenkomst in verblijfskosten (max € 75/dag voor max 7 dagen) Herstel langer dan 3 werkdagen: ook repatriëring of doorreiskosten (max € 250)
Optioneel Optioneel
Motorhome vanaf 3,5 tot max 6,5 ton
Voor motorhome 3,5-6,5T of hoger dan 3m of langer dan 6,5m Regio pechverhelping: geografisch Europa Pechverhelping of sleep (max € 800) Tijdens herstel tussenkomst in verblijfskosten (max € 75/dag voor max 7 dagen) Herstel langer dan 3 werkdagen: ook repatriëring of doorreiskosten (max € 250)
Optioneel Optioneel
Motorhome + 6,5 ton
Voor motorhome van meer dan 6,5T Pechverhelping ter plaatse is gedekt (max €800), geen sleep of repatriëring voertuig inbegrepen Tijdens herstel tussenkomst in verblijfskosten (max € 75/dag voor max 7 dagen) Herstel langer dan 3 werkdagen: ook repatriëring inzittenden of doorreiskosten (max €250)
Optioneel Optioneel
Vervangwagen
Regio Benelux
Optioneel
Regio Frankrijk / Duitsland
-Je hebt recht op een vervangwagen in Frankrijk of Duitsland, indien het herstel van het voertuig langer dan 48 uur duurt. -Deze vervangwagen kan je gedurende de verdere reisduur gebruiken, tot max 30 dagen, tot max € 50/dag.
Optioneel Optioneel
Regio Europa (exclusief België)
-Je hebt recht op een vervangwagen tijdens je traject naar of op bestemming in geografisch Europa, indien het herstel van het voertuig langer dan 48 uur duurt. -Deze vervangwagen kan je gedurende de verdere reisduur gebruiken, tot max 30 dagen, tot max € 50/dag.
Optioneel Optioneel
Opties reisverzekering
Reisverzekering - uitbreiding wereldwijd
-Personenbijstand voor reizen wereldwijd (excl. België). -Medische kosten tot € 1.000.000 - nabehandelingskosten in België tot € 6.200 - repatriëring - gedwongen verlengd verblijf - onbeperkte reddings-/opsporingskosten. -Reizen tot 120 dagen, uitbreiden met tijdelijke reisbijstand.
Optioneel
Bagageverzekering Europa
-Bagageverzekering geldig voor reizen in geografisch Europa inclusief België vanaf 1 overnachting. -Je bagage is tot € 1.250 per persoon (max € 2.500 voor het gezin) gedekt tegen diefstal, verlies of beschadiging.
Optioneel
Bagageverzekering uitbreiding regio wereldwijd
-Uitbreiding Bagageverzekering voor je reizen overal ter wereld inclusief België vanaf 1 overnachting. -Je bagage is tot € 1.250 per persoon (max € 2.500 voor het gezin) gedekt tegen diefstal, verlies of beschadiging.
Optioneel
Opties Annulatieverzekering
Uitbreiding regio wereldwijd
-Met deze uitbreiding geldt de annulatieverzekering voor je reizen wereldwijd, inclusief België, reeds vanaf 1 overnachting. -Vergoeding van de annulatie/wijzigingskosten of reisonderbreking tot € 2.500 per verzekerde per reis (max € 10.000 per reis voor alle verzekerde gezinsleden samen).
Optioneel
Verhoging vergoeding tot € 5.000 Europa
Met deze waarborg verhoog je het plafond van de annulatieverzekering voor je reizen in geografisch Europa: max € 5.000 per verzekerde per reis (max € 20 000 per reis voor alle verzekerde gezinsleden samen).
Optioneel
Verhoging vergoeding tot € 5.000 wereldwijd
Met deze waarborg verhoog je het plafond van de annulatieverzekering voor je reizen wereldwijd: max € 5.000 per verzekerde per reis (max € 20.000 per reis voor alle verzekerde gezinsleden samen).
Optioneel
Opties fiets
Pechverhelping fiets
Meer info Meer info Meer info Meer info

Raadpleeg onze algemene voorwaarden

Wettelijke informatie

 

Algemene voorwaarden en IPID-documenten

Klantencategorie
In het kader van de IDD verzekeringswetgeving aanziet VAB alle klanten als niet-professionele (of retail) klanten. Dit garandeert hen van de meest uitgebreide informatievoorziening.

VAB-verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

VAB-pechverhelpingsproducten zoals: pechverhelping auto, motor, fiets of rolstoel worden gewaarborgd door VAB nv.

Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarcontracten een looptijd van 12 maanden. Voor tijdelijke reiscontracten is de looptijd gelijk aan de duur van de reis. Contracten met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Consulteer onze website voor een offerte of bel VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

Herroeping aankoop & geschillenregeling
Als het contract tot stand komt via een proces van verkoop op afstand (online of telefonisch), dan heb je het recht om het contract binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van onderschrijving van het contract te herroepen. Het contract moet wel een geldigheid hebben van meer dan 30 dagen en er mag op dit contract nog geen tussenkomst verleend zijn. De herroeping kan geschieden zonder opgave van reden en er zijn op zich geen kosten aan verbonden. In voorkomend geval ben je aan VAB nv wel dat deel van de premie verschuldigd dat overeenkomt met de eventueel reeds verstreken periode van dekking. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per aangetekend schrijven. De opzegging gaat in op de dag van het versturen van de e-mail of op de postdatum.

Toepasselijk recht
Op VAB-producten is het Belgisch recht van toepassing.

Tarieven 
Tarieven zoals vermeld zijn geldig voor contracten vanaf 1/4/2023, onder voorbehoud van drukfouten, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Check ook onze website vab.be voor tarieven, algemene voorwaarden en IPID-documenten. Deze documenten dienen door de klant doorgenomen te worden voor de aanschaf van het product.

Klachtenservice & Ombudsman van de Verzekeringen
Bij een klacht kan je je wenden tot de VAB-klachtendienst (klachtenbehandeling@vab.be of 03 253 61 40). Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 81 (gratis).

Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden voor een Belgische rechtbank.