VAB-Rolstoelbijstand

Vanaf € 128 *

Wij stellen alles in het werk om de mobiliteit van al onze klanten te garanderen en zo vlot mogelijk te laten verlopen.

24/7 bescherming bij rolstoelpech of -ongeval in heel België, met een onbeperkt aantal interventies.

 

Wat is gewaarborgd

 

Wat is niet gewaarborgd


Voor een volledig overzicht van de waarborgen verwijzen we je graag naar de algemene voorwaarden verder op deze pagina.

Downloads

Met je lidmaatschap steek je leuke extra’s op zak

Word je lid voor een jaar of verleng je jouw lidmaatschap voor die periode dan ben je automatisch lid van de VAB-Club. 12 maanden lang geniet je dan van ledenvoordelen in onze webshop, bij VAB-Rijschool, VAB-Diagnosecentrum, VAB-Tweedehandswagens en bovenop dat alles valt het VAB-Magazine gratis in je bus.

 

VAB-Rolstoelbijstand afsluiten

* Onze klantendienst helpt je met veel plezier verder. We begeleiden je doorheen je aanvraag en bieden antwoord op je vragen.

Bel 03 253 61 30

Mail naar contact@vab.be

 

Veelgestelde vragen

Onze unieke troeven

 

VAB biedt als enige in België Rolstoelbijstand aan.

Onze eigen, opgeleide wegenwachters helpen je weer op weg.

Kan je niet in de depannagewagen, dan brengt onze partner in rolstoelvervoer je graag naar huis.

 

Algemene voorwaarden en IPID-documenten
De algemene voorwaarden en de IPID-documenten zijn door te nemen voor de aanschaf van het product. Voor al je vragen kan je ook contact opnemen met VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

Klantencategorie
In het kader van de IDD verzekeringswetgeving aanziet VAB alle klanten als niet-professionele (of retail) klanten. Dit garandeert hen van de meest uitgebreide informatievoorziening.

VAB-verzekeringsproducten zijn onderschreven door KBC Verzekeringen.
Maatschappelijke zetel: Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België. BE 0403.552.563, RPR Leuven. Toegelaten voor alle takken onder de code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

VAB-bijstandsproducten zoals: pech-, motor- en fietsbijstand, worden gewaarborgd door VAB nv.

Jaarcontracten en stilzwijgende verlenging
De VAB-verzekeringsproducten zijn zaakschadeverzekeringen, en hebben voor jaarcontracten een looptijd van 12 maanden, en hebben voor tijdelijke reiscontracten een looptijd gelijk aan de duur van de reis. Contracten met een duurtijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd. Consulteer onze website voor een offerte of bel VAB-klantenservice op het nummer 03 253 61 30.

Herroeping aankoop & geschillenregeling
Als het contract tot stand komt via een proces van verkoop op afstand (online of telefonisch), dan heb je het recht om het contract binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van onderschrijving van het contract te herroepen. Het contract moet wel een geldigheid hebben van meer dan 30 dagen en er mag op dit contract nog geen tussenkomst verleend zijn. De herroeping kan geschieden zonder opgave van reden en er zijn op zich geen kosten aan verbonden. In voorkomend geval ben je aan VAB nv wel dat deel van de premie verschuldigd dat overeenkomt met de eventueel reeds verstreken periode van dekking. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per aangetekend schrijven. De opzegging gaat in op de dag van het versturen van de e-mail of op de postdatum.

Toepasselijk recht
Op VAB-producten is het Belgisch recht van toepassing.

Tarieven 
De tarieven zoals vermeld zijn geldig voor nieuw afgesloten contracten vanaf 01/05/2022.

Klachtenservice & Ombudsman van de Verzekeringen
Bij een klacht kan je je wenden tot de VAB-klachtendienst (klachtenbehandeling@vab.be of 03 253 61 40). Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 81 (gratis).

Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden voor een Belgische rechtbank.


Opgelet!
Indien er personen zijn die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, maar niet vermeld staan op het contract als rechthebbende, heeft VAB het recht de premie aan te passen na interventie. 
In dit geval spreken wij van het niet kwaadwillig achterhouden van informatie. 
Indien er personen zijn die niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de onderschrijver, en niet verzekerd zijn bij VAB via een ander contract, behoudt VAB het recht om tussenkomst te weigeren.